ریاضی

همایش ریاضی

چند نکته و فرمول های دیگر مثلثاتی

در ادامه ی مطلب خواهید خواند:

تعدادی نکات

فرمول های سینوس sin و cos بر حسب تانژانت نصف کمان

زوایای قرینه

تبدیل جمع به ضرب

تبدیل  ضرب به جمع

Arc ها

زوایای: (http://absharan.com/blog/riazi/formul7.gif)

زوایای(http://absharan.com/blog/riazi/formul9.gif):


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند 1390ساعت 18:28  توسط رادیکال  | 

روش محاسبه ی نسبت های مثلثاتی+ فرمول

رای محاسبه ی sin و cos یک زاویه انتهای کمان را بر محور Sin و یا cos عمود می کنیم,ولی برای محاسبه ی tan و یا cot یک زاویه انتهای کمان را امتداد داده تا محور tan و یا cot را قطع کند.

اگر x زاویه ای در ناحیه ی اول باشد,در ناحیه ی اول تمام نسبت های مثلثاتی مثبت است.

اگر x در ناحیه ی دوم باشد فقط سینوس sin مثبت است.

اگر x در ناحیه ی سوم باشد در ناحیه ی سوم سینوس sin و cos منفی و تانژانت tan و کتانژانت cot مثبت است.

اگر x در ناحیه ی چهارم باشد,در ناحیه ی چهارم فقط cos مثبت است.

برای مشاهده ی روابط مهم مثلثاتی به ادامه ی مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند 1390ساعت 18:17  توسط رادیکال  | 

دایره ی مثلثاتی

  : دایره ی مثلثاتی شما را در یافتن مقادیر زاویه ها در مثلثات یاری می کند

هر دایره  دارای یک مبداء بوده که شروع حرکت متحرک از آن جا آغاز می گردد,دارای 4 ناحیه می باشد,دارای جهت اصلی خلاف عقربه های ساعت (جهت مثبت) می باشد.دارای 4 محور است که محور سینوس Sin و تانژانت tan موازی هم و محور Cos و کتانژانت Cot در دایره ی مثلثاتی موازی هم هستند.

http://absharan.com/blog/riazi/index.1.gif

تغییرات sin و cos بین 1 و 1- و تغییرات تانژانت tan و cot از http://absharan.com/blog/riazi/index.2.gifتا http://absharan.com/blog/riazi/index.3.gifاست.

دایره ی مثلثاتی-آموزش مثلثات


+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم اسفند 1390ساعت 18:11  توسط رادیکال  |